Poniżej kilka wskazówek

Goście powinni być poinformowani ze stosownym wyprzedzeniem tak, aby nie musieli wybierać
pomiędzy wymarzoną wycieczką, a Waszym weselem. Jeżeli nie chcecie kwiatów od swoich gości na
weselu, również powinniście ich poinformować o tym wcześniej.
2. W dzień wesela powinno się unikać jakiegokolwiek zamieszania. Zadbajcie o takie elementy jak
plan rozsadzenia gości na wejściu do Sali, winietki, listy powitalne, oraz wszelkie informacje
organizacyjne.
3. Po weselu dobrym pomysłem jest wysłanie podziękowań za przybycie.
Należy pamiętać, aby styl, jak i przekaz informacji był ze sobą spójny niezależnie od formy i kanału
komunikacji. Druki powinny być spójne i stylizowane na tym samym wzornictwie. Jeżeli zaproszenia
będą zaprojektowane w przemyślany i oryginalny sposób, możesz mieć pewność, że będą
przechowywane przez najbliższych jeszcze przez długie lata po ślubie.
Bardzo ważną kwestią jest odpowiednio wcześniej poinformować gości o planowanej dacie wesela.
Najlepszy moment to rok przed weselem, szczególnie jeżeli Wasz Dzień wypada w środku sezonu
wakacyjnego. Oczywiste jest, że nie da się wszystkim dogodzić co do terminu, ale można
zmaksymalizować frekwencję poprzez odpowiednio wcześniej przekazaną informację.
Zaproszenia ślubne powinny być schludne i zawierać wszelkie niezbędne informacje. Warto
dodrukować zapas w ilości 10%, ponieważ późniejszy dodruk niewielkiej ilości sztuk nie zawsze jest
możliwy. Zaproszenia, o ile jest to możliwe, powinny być przekazywane osobiście przez obojga
partnerów Jednak z uwagi na odległość i czas nie zawsze jest to możliwe- w tych przypadkach
dopuszcza się wysyłanie zaproszeń pocztą. Osobom ewidentnie najbliższym oraz osobom starszego
pokolenia należy bezwzględnie przekazać zaproszenia osobiście. Wysłanie im zaproszeń pocztą może
sprawić im przykrość.